Phần quà thiết kế

Xuân Như ý

Mã SP: OP2

Giá: 600,000 Đ

Mã SP: OP2
Giá công ty: 650,000 Đ
Giá bán: 600,000 Đ

Xuân Phát Lộc

Mã SP: OP1

Giá: 576,000 Đ

Mã SP: OP1
Giá công ty: 600,000 Đ
Giá bán: 576,000 Đ

Xuân Sung Túc

Mã SP: OP3

Giá: 1,640,000 Đ

Mã SP: OP3
Giá công ty: 1,700,000 Đ
Giá bán: 1,640,000 Đ

Xuân sum họp

Mã SP: OP5

Giá: 1,643,000 Đ

Mã SP: OP5
Giá công ty: 1,700,000 Đ
Giá bán: 1,643,000 Đ

Xuân Phú Quý

Mã SP: OP4

Giá: 1,831,000 Đ

Mã SP: OP4
Giá công ty: 1,900,000 Đ
Giá bán: 1,831,000 Đ

Xuân yêu thương

Mã SP: OP6

Giá: 849,000 Đ

Mã SP: OP6
Giá công ty: 900,000 Đ
Giá bán: 849,000 Đ

Sản phẩm

Trà basilur Strawberry & kiwi S100g

Mã SP: SP6

Giá: 211,000 Đ

Mã SP: SP6
Giá công ty: 250,000 Đ
Giá bán: 211,000 Đ

Trà basilur English breakfast S100g

Mã SP: SP5

Giá: 211,000 Đ

Mã SP: SP5
Giá công ty: 250,000 Đ
Giá bán: 211,000 Đ

Trà basilur Teabook 100g

Mã SP: SP4

Giá: 532,000 Đ

Mã SP: SP4
Giá công ty: 550,000 Đ
Giá bán: 532,000 Đ

Kiwi Đại Tây Dương (Hộp Vuông)

Mã SP: SP1

Giá: 111,000 Đ

Mã SP: SP1
Giá công ty: 150,000 Đ
Giá bán: 111,000 Đ

Hạt Macca Đại Tây Dương

Mã SP: SP2

Giá: 231,000 Đ

Mã SP: SP2
Giá công ty: 250,000 Đ
Giá bán: 231,000 Đ

Mật ong rừng 100% tự nhiên

Mã SP: SP3

Giá: 200,000 Đ

Mã SP: SP3
Giá công ty: 200,000 Đ
Giá bán: 200,000 Đ

Phụ kiện

Hộp gỗ đôi

Mã SP: H04

Giá: 350,000 Đ

Mã SP: H04
Giá công ty: 400,000 Đ
Giá bán: 350,000 Đ

Hộp gỗ đơn

Mã SP: H03

Giá: 300,000 Đ

Mã SP: H03
Giá công ty: 300,000 Đ
Giá bán: 300,000 Đ

Đồ khui

Mã SP: K01

Giá: 50,000 Đ

Mã SP: K01
Giá công ty: 50,000 Đ
Giá bán: 50,000 Đ

Hộp đôi kiểu

Mã SP: H02

Giá: 576,000 Đ

Mã SP: H02
Giá công ty: 600,000 Đ
Giá bán: 576,000 Đ

Hộp vaili 6 chai

Mã SP: H01

Giá: 0 Đ

Mã SP: H01
Giá công ty: 0 Đ
Giá bán: 0 Đ

Hộp đen đơn

Mã SP: D01

Giá: 324,000 Đ

Mã SP: D01
Giá công ty: 350,000 Đ
Giá bán: 324,000 Đ